SWFiS

 • Adres

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  ul. Chełmońskiego 43, 51-630 Wrocław

 • Kontakt

  Sekretariat:
  tel. 71 320 58 06
  e-mail: sekretariat.wf@upwr.edu.pl

  Dyrektor SWFiS mgr Piotr Marszał
  tel. 71 320 58 09
  e-mail: piotr.marszal@upwr.edu.pl

  Zastępca Dyrektora SWFiS mgr Wojciech Słupik
  tel. 71 320 57 10
  e-mail: wojciech.slupik@upwr.edu.pl

  Kierownik Hali Wielofunkcyjnej inż. Krzysztof Kaczmarski
  tel. 71 320 58 07
  e-mail: krzysztof.kaczmarski@upwr.edu.pl

  Portiernia/Ochrona
  tel. 71 320 58 10

PŁYWALNIA

 • Adres

  Pływalnia
  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  ul. Chełmońskiego 43, 51-630 Wrocław

 • Kontakt

  Recepcja Pływalni
  tel. 71 320 59 36
  (Szczegółowa informacja dotycząca ogólnej sprzedaży biletów i karnetów)

  Kierownik Pływalni mgr Maciej Zatoński
  tel. 71 320 59 34
  e-mail:  maciej.zatonski@upwr.edu.pl
  (Rezerwacje dla firm i grup zorganizowanych)


Napisz do nas

© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu