Poniższe formy zajęć są przeznaczone dla studentów UPWr posiadających udokumentowane wskazania lekarskie do uczestnictwa w ćwiczeniach o charakterze korekcyjno prozdrowotnym, a w szczególności dla studentów z niepełnosprawnością.
Wybrane formy ćwiczeń dają możliwość zaliczenia obowiązkowych zajęć WF. Dla studentów zainteresowanych taką formą zaliczenia wf-u zapisy odbywają się w SWFiS, natomiast pozostali studenci zapisują się na wybrane 
zajęcia u prowadzących.

© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu