• MIEJSCE ZAJĘĆ

  Kryta Pływalnia UPWr
  ul. Chełmońskiego 43

 • ZAPISY

  Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie drogą elektronicznę za pomocą formularza udostępnionego służbową pocztą elektroniczną.

 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  – liczebność grupy – max. 10 osób
  – każda grupa ma 2 tory do dyspozycji
  – zapis na zajęcia oznacza, że dana osoba zapisała się na cały okres
  – możliwy jest zapis na więcej niż jedne zajęcia

 • TERMINY ZAJĘĆ

  W OKRESIE 18.10.2021 – 22.12.2021

  Poniedziałek
  11.00-12.00 prowadzący mgr Wojciech Słupik
  12.00-13.00 prowadzący mgr Wojciech Słupik
  20.00-21.00 prowadzący mgr Wojciech Słupik

  Wtorek
  12.00-13.00 prowadzący mgr Wojciech Słupik
  20.00-21.00 prowadzący mgr Wojciech Słupik

  Środa
  14.00-15.00 prowadzący mgr Wojciech Słupik
  15.00-16.00 prowadzący mgr Wojciech Słupik

  Piątek
  12.00-13.00 prowadzący mgr Wojciech Słupik

  Niedziela
  18.00-19.00 prowadząca mgr Magdalena Ojak
  19.00-20.00 prowadząca mgr Magdalena Ojak

 • PROWADZĄCY

  mgr Magdalena Ojak
  mgr Wojciech Słupik

 • OPIS FORM

  Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych konsultacji.
  Uczestnicy zajęć mają możliwość nauki i doskonalenia techniki pływania różnymi stylami z pomocą osoby prowadzącej zajęcia oraz podnoszenia swojej kondycji i wytrzymałości na wyższy poziom.
  Pływanie wpływa na znaczne przyspieszenie tempa metabolizmu.

 • DODATKOWE INFORMACJE

  Szatnie dostępne są 15 minut przed zajęciami.

  W celu wejścia na pływalnię, osoby zapisane na zajęcia muszą okazać na recepcji swoją legitymację pracowniczą.

© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu