mgr inż. PIOTR MARSZAŁ

mgr inż. PIOTR MARSZAŁ

Dyrektor SWFiS
mgr WOJCIECH SŁUPIK

mgr WOJCIECH SŁUPIK

Z-ca Dyrektora SWFiS
mgr inż. MARIA MAGDALENA KUCZAJ

mgr inż. MARIA MAGDALENA KUCZAJ

Sekretariat Studium
mgr MACIEJ ZATOŃSKI

mgr MACIEJ ZATOŃSKI

kierownik pływalni
mgr ROMAN JAKIMIUK

mgr ROMAN JAKIMIUK

kierownik hali wielofunkcyjnej
dr PIOTR CZACZKA

dr PIOTR CZACZKA

starszy wykładowca
mgr GRYGORY CHARPANTIDIS

mgr GRYGORY CHARPANTIDIS

starszy wykładowca
mgr AGNIESZKA WRÓBLEWSKA

mgr AGNIESZKA WRÓBLEWSKA

starszy wykładowca
mgr inż. ANDRZEJ ZARZYCKI

mgr inż. ANDRZEJ ZARZYCKI

starszy wykładowca
mgr MARCIN GÓRECKI

mgr MARCIN GÓRECKI

wykładowca
mgr MAGDALENA OJAK

mgr MAGDALENA OJAK

wykładowca
mgr PIOTR GLINIAK

mgr PIOTR GLINIAK

wykładowca
mgr MARCELINA ŁOBODA

mgr MARCELINA ŁOBODA

instruktor
mgr JAN CIESIELSKI

mgr JAN CIESIELSKI

instruktor
mgr IGA BUTRYM

mgr IGA BUTRYM

instruktor
© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu