Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS), jest jednostką międzywydziałową powołaną do prowadzenia zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego, zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla studentów i pracowników uczelni.

Działalność dydaktyczna prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu obejmuje zajęcia w następujących dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, futsal, karate, tenisa, tenis stołowy, pływanie, aqua aerobik, narciarstwo, aerobik, unihokej, ćwiczenia siłowe, biegi przełajowe, brydż sportowy oraz zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym (korektywa wad postawy).

Dużą uwagę poświęca się sprawie profilaktyki zdrowotnej młodzieży studiującej, czego dowodem są m.in. corocznie prowadzone badania wszystkich studentów pierwszego roku w zakresie wad postawy. Wnioski z badań są podstawą do kierowania studentów na zajęcia specjalistyczne.

Zajęcia odbywają się w obiektach znajdujących się w ośrodku sportowym uczelni – hali wielofunkcyjnej, sali gimnastycznej, sali ćwiczeń siłowych, sali rehabilitacyjnej oraz krytej pływalni. Pełne zaplecze higieniczno-sanitarne dla ćwiczących studentów, zawodników, trenerów, sędziów i publiczności oraz sala konferencyjna z łączami internetowymi do obsługi prasowej imprez daje komfort użytkowania.

Poza zajęciami uczelnianymi obiekty są wynajmowane i udostępniane innym użytkownikom: rekreacja ruchowa, treningi, zawody sportowe i turnieje. Kompleks dostosowany jest  również do organizacji imprez widowiskowo-sportowych, targów oraz seminariów i konferencji. Ośrodek sportowy funkcjonuje 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 22.00.

Na terenie znajduje się parking dla kilkudziesięciu samochodów osobowych i autokarów. Obiekt chroniony całodobowo przez firmę ochroniarską.

© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu