Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką międzywydziałową powołaną do prowadzenia obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego, zajęć sportowych, zajęć o charakterze korekcyjno prozdrowotnym oraz rekreacyjnych dla studentów i pracowników uczelni.

Działalność dydaktyczna prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu obejmuje zajęcia z różnych dyscyplin sportu. Oferta zajęć jest systematycznie aktualizowana w zależności od bieżących potrzeb i aktualnych zainteresowań studentów.

Dużą uwagę poświęca się poprawie stanu zdrowia młodzieży studiującej, czego dowodem są prowadzone zajęcia o charakterze korekcyjno prozdrowotnym. Zajęcia te dedykowane są studentom wszystkich kierunków i typów studiów mającym zalecenia do tego typu aktywności ruchowej a szczególności studentom z niepełnosprawnością.

Zajęcia odbywają się w obiektach sportowych uczelni (hala wielofunkcyjna, sala gimnastyczna, sala body&mind, dwie sale do ćwiczeń siłowych oraz kryta pływalnia). Obiekty sportowe UPWr posiadają pełne zaplecze higieniczno-sanitarne dla osób ćwiczących, prowadzących zajęcia i publiczności. Na terenie obiektu znajduje się również sala konferencyjna. W ośrodku sportowym dostępna jest Uczelniana sieć internetowa WIFI.

Poza zajęciami uczelnianymi obiekty są wynajmowane i udostępniane innym użytkownikom na cele rekreacyjne, sportowe oraz komercyjne. Kompleks dostosowany jest  również do organizacji imprez widowiskowo-sportowych, targów oraz seminariów i konferencji. Ośrodek sportowy funkcjonuje 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 24.00.

Na terenie ośrodka znajduje się parking dla kilkudziesięciu samochodów osobowych i kilku autokarów. Obiekty są monitorowane i chronione całodobowo przez firmę ochroniarską.

© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu