ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE SĄ WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM STUDENTÓW UPWR.

Podczas tych zajęć nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne ani odrabiania zaległości.

Zajęcia zawieszone z uwagi na sytuację epidemiczną.

© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu